VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ KLIENTI!

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020
(celý materiál MŠMT k prostudování ZDE)

obnovuje DDM Stonožka svou činnost
formou pravidelných kroužků.

Tato činnost bude probíhat v termínu 11. 5. – 26. 6. 2020 v jednotlivých klubovnách Stonožky a venkovních prostorách.

PRAVIDLA VSTUPU DO DDM STONOŽKA:
 • vstup bude umožněn pouze účastníkům, kteří nemají příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům nemoci COVID -19
  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
 • vstup do budovy bude umožněn pouze účastníkům kroužků, nikoliv rodičům
 • každý účastník musí být vybaven rouškou a sáčkem na její uložení
 • každý účastník musí být vybaven čestným prohlášením podepsaným zákonným zástupcem
  Čestné prohlášení ke stažení a vytištění ZDE.
 • účastník přichází v přesný čas začátku kroužku a v rozestupech min. 1, 5 m počká na chodníku před budovou na vyzvání zaměstnance DDM Stonožka
 • kontrola výše uvedených opatření a převzetí podepsaného čestného prohlášení bude provedeno zaměstnancem Stonožky u vchodu do DDM Stonožka
 • po provedených opatřeních odchází účastník přímo do klubovny bez povinnosti přezouvání a odkládání oděvů ve společných prostorách
PRAVIDLA UVNITŘ DDM STONOŽKA:
 • v klubovně se účastníci řídí pokyny vedoucího
 • na některých kroužcích bude možno sundat si roušku a uložit do sáčku (dle pokynů vedoucího)
 • vedoucí provede účastníkům dezinfekci rukou formou spreje
 • po skončení činnosti účastník nasadí roušku a neprodleně odchází z budovy i areálu DDM Stonožka

 • všechny prostory budou pravidelně uklízeny a dezinfikovány dle nastavených pravidel
 • klubovny budou průběžně větrány, mezi jednotlivými kroužky budou dezinfikovány
Z důvodu vysokého rizika nákazy se tomto školním roce již nebudou konat následující kroužky:
 • Shine & shadows
 • Shine & shadows babies
 • Shine & shadows přípravka
 • Hra na keyboard I. & II.
 • Cvičení pro radost
 • Sebeobrana I. & II.
Z důvodu provádění dezinfekce budou následující kroužky
končit vždy o 10 minut dříve:
 • Tvorba webu začátečníci - PONDĚLÍ 14.00 - 15.20
 • 3D tisk a fotografie - SUDÉ ÚTERÝ 14.30 - 15.20
 • Tvorba webu pokročilí - LICHÉ ÚTERÝ 14.30 - 15.20
 • Tarantule I. - ÚTERÝ 15.30 - 16.50
Vážení rodiče,

všechny naše příměstské a pobytové tábory se
USKUTEČNÍ
v řádném termínu.

Veškeré důležité infomace o jednotlivých táborech
včetně pokynů k platbě od nás obržíte

nejpozději do konce měsíce května!
Aktuálně ze Stonožky...
INFORMACE K VYZVEDNUTÍ KERAMICKÝCH VÝROBKŮ:

Vaše výrobky z keramiky si můžete vyzvednout ve Stonožce:
 • v PONDĚLÍ 17:00 - 17:30 hodin
 • ve STŘEDU 13:00 - 14:00 hodin
Případně po domluvě na telefonu 724 004 084 (Dana Rollerová).
Zapojujeme se do celostátního projektu
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR!

Portál Volný čas v čase koronaviru


obsahuje množství nápadů, návodů a cvičebních lekcí
z různých oborů a pro různé věkové kategorie.
Čerstvé přírůstky ve Stonožce!

Osmáci
Myši
Myši
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
P O V Í D K Y   N O V O M Ě S T S K É

výjimečně prodloužena do 15. 5. 2020!

Nudíte se doma?
Napište krátkou úvahu na téma "Nejkrásnější roční období"
nebo vlastnoručně nakreslete krátký komiks (tzv. strip).

Vaše literární dílka můžete zasílat na náš e-mail.

Věkové kategorie:
A: 10 – 12 let, B: 13 – 15 let, C: 16 – 19 let

Více informací o soutěži naleznete v podrobných propozicích.
Pestrou nabídku letních táborů 2020

jsme nyní ještě rozšířili!

V polovině srpna pro vás pořádáme pobyt

Prázdniny u Babičky plné zážitků
Leták na pobytovou akci Prázdniny u Babičky
PEDAGOGICKÁ SLUŽBA ve školním roce 2019 / 2020


PONDĚLÍ: 13:30 - 19:00 hodin

ÚTERÝ: 14:00 - 18:00 hodin

STŘEDA: 14:00 - 18:30 hodin

ČTVRTEK: 14:30 - 18:00 hodin

PÁTEK: 13:00 - 18:00 hodin
Vážení a milí klienti,

v novém školním roce 2019 / 2020

pro vás Stonožka připravila

pestrou nabídku zájmových kroužků.

Stačí si jen vybrat...

Těšíme se na vás ve Stonožce :)
Baví vás nějaká volnočasová aktivita (různé sporty, modelářství, tanec, …) a jste v ní dobří? Máte chuť naučit své zálibě další lidi (děti nebo dospěláky) a předávat jim své zkušenosti?

DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují hledá šikovné lidi
do svého týmu! Staňte se vedoucími kroužku, instruktory.
Přijďte k nám a buďte součástí nadšené party lidí, kteří smysluplně vyplňují volný čas dětí i dospělých.

Pokud je vám více než 15 let, jste spolehliví, zodpovědní a máte kladný vztah k dětem, jste to právě vy, koho hledáme!

Kontakt: Dáša Rudolfová, ředitelka DDM Stonožka,
tel: 604 646 773, mail: ddmstonozka@centrum.cz
Pár slov o nás...
Dům dětí a mládeže Stonožka má své sídlo na Malecí 588 v Novém Městě nad Metují. Stejně jako jiná zařízení tohoto typu, připravujeme i u nás ve Stonožce programy nejen pro děti a mládež, ale i pro rodiče, či prarodiče.
Činnosti, při kterých mohou naši klienti trávit svůj volný čas spočívají v pravidelných aktivitách, tzv. kroužcích, které probíhají pravidelně jedenkrát až dvakrát týdně a v aktivitách nepravidelných. Mezi nepravidelné řadíme akce, které probíhají každý měsíc na základě nabídky (technika tiffany, den dětí, soutěže, stopované,…) – celkový přehled najdete každoročně v našem Diáři. Dále nabízíme tzv. spontánní aktivity, které probíhají každý všední den ( pobyt v herně s knihami a časopisy, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, počítače,…). Již několik let spolupracujeme i s mateřskými školami, které se účastní našich dopoledních programů a v poslední době jsou hodně navštěvovány i programy, které jsou určené základním školám.
Všechny nabízené aktivity připravuje tým tří interních pedagogů ve spolupráci se svými externími spolupracovníky.
Školský vzdělávací program naší organizace si můžete stáhnout zde.
Vnitřní řád DDM Stonožka naleznete zde.
Diář Stonožky pro rok 2019/2020