Provoz herny Červík
Do herny Klubu Červík mohou chodit všechny předškolní děti za doprovodu rodičů, či osoby starší osmnácti let v době působení pedagogické služby ve Stonožce. Herna Klubu Červík je v provozu každý školní rok od září do května.
Pondělí: 13.30 - 19.00 hodin
Úterý: 14.00 - 18.00 hodin
Středa: 14.00 - 18.30 hodin
Čtvrtek: 14.30 - 18.00 hodin
Pátek: 13.00 - 18.00 hodin
Po telefonické domluvě (604 646 773) je možná i návštěva v jiné termíny.
Řád klubovny Červík
1. Klubovna Červík je otevřena pro všechny děti v předškolním věku od dvou let a jejich rodiče.

2. Činnost klubovny spočívá v těchto aktivitách:

IMGBaby klub - dopolední program pro děti s rodiči

IMGHraní v herně za dozoru rodičů

IMGPronájem klubovny na oslavu dětských narozenin

IMGDále je po dohodě možné téměř vše

3. Všichni klienti klubovny Červík se řídí desaterem (pro maminky, pro děti)

4. Při spontánním hraní v herně za dozoru rodičů zodpovídají rodiče za bezpečnost svých dětí a pořádek a úklid vypůjčených hraček. Na začátku činnosti se přihlásí u služby ve sborovně Stonožky, po ukončení se opět nahlásí službě a zaplatí příslušný poplatek.

5. Z klubovny Červík je zakázáno cokoliv odnášet.

6. Podrobnější informace o aktivitách na každý měsíc se budou objevovat na těchto stránkách a formou letáčků přímo v klubovně.

7. Provoz klubovny Červík ve školním roce je stejný jako provoz Stonožky: říjen - květen (změny vyhrazeny)

8. Ceník:

IMGHraní v herně za dozoru rodičů: 10,- Kč / hodinu

IMGOslava dětských narozenin: 40,- Kč / hodinu

Dáša Rudolfová
ředitelka DDM Stonožka