Aktuální soutěže DDM Stonožka

Povídky novoměstské – VIII. ročník literární soutěže

IMGProdlouženo - uzávěrka prací až 15. 5. 2020!

Osmý ročník literární soutěže pro děti a mládež.
Témata:
1) Krátká úvaha na téma Nejkrásnější roční období (maximálně 3 strany A4)
2) Vlastnoručně vytvořený strip (komiks o třech políčkách) na libovolné téma (vytvořit možno ruční kresbou nebo v počítači)
Vaše příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu ddmstonozka@centrum.cz nebo na poštovní adresu DDM Stonožka.
Věkové kategorie:
A: 10 – 12 let, B: 13 – 15 let, C: 16 – 19 let
Více informací o soutěži naleznete v podrobných propozicích.
Bližší informace na tel. čísle 774 619 032.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
pro všechny naše klienty:

na základě krizového opatření Vlády ČR

jsou veškeré aktivity (kroužky, akce)
v DDM Stonožka až do odvolání

Z R U Š E N Y !